Liên hệ chúng tôi
Forest Ning
Dây chuyền sản xuất

1. Nguyên liệu

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

2. Dây chuyền sản xuất may

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

3. Dây chuyền sản xuất niêm phong nhiệt

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

4. Dây chuyền sản xuất mặt nạ

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 5Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 6

 

5. Nhà kho

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 7

Nghiên cứu và phát triển

Phòng thí nghiệm Unimax

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

Unimax Medical Products Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 5